HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Stalno se traži da dajem dozvole kada koristim aplikacije. Zašto je to tako?

Android 6 i noviji imaju bolje načine davanja pristupa aplikacijama do određenih podataka ili funkcija, kao što su kontakti ili mikrofon. Kada prvi put otvorite aplikaciju, od vas će se tražiti da date dozvole da biste imali veću kontrolu nad aplikacijama sa ovlašćenim pristupom. Ovo pomaže da se zaštiti vaš telefon i privatnost.
  • Kada izaberete Odbij, možda nećete moći da koristite aplikaciju ili pristupite svim njenim funkcijama.
  • Ukoliko sumnjate da su određene aplikacije zlonamerne ili zahtevaju nepotrebne dozvole, možete izabrati Odbij da biste zaštitili svoj telefon.
  • Ako ne možete da otvorite aplikaciju ili imate probleme sa nekim njenim funkcijama, možda ste odbili neke dozvole za aplikacije.

Kako da promenim dozvole aplikacija?

  1. Uradite nešto od sledećeg:
    • Dodirnite Aplikacije i obaveštenja > Informacije o aplikaciji.
    • Dodirnite stavku Aplikacije.
  2. Dodirnite aplikaciju koju želite da konfigurišete.
  3. Dodirnite Dozvole, a zatim izaberite koje dozvole treba uključiti.
Savet: U Android 7 ili noviji, takođe možete da pritisnete i zadržite ikonu aplikacije, dodirnite Information icon, a zatim dodirnite Dozvole.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?