HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Poslao/la sam neke datoteke preko Bluetooth-a na moj računar. Gde se one nalaze?

Kada šaljete informacije koristeći Bluetooth, lokacija na koju će se sačuvati zavisi od tipa informacije i prijemnog uređaja. Ako šaljete kalendarski događaj ili kontakt, obično će biti dodati direktno u odgovarajuću aplikaciju na prijemnom uređaju.

Ako šaljete drugi tip datoteke na Windows računar, obično će se sačuvati u fascikli Bluetooth Exchange u okviru vaših ličnih fascikli.

  • Na operativnom sistemu XP, ta putanja može biti: C:\Documents and Settings\[your username]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • Na operativnom Windows Vista, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents
  • Na operativnom sistemu Windows 7, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • Na operativnom sistemu Windows 8, ta putanja može biti: C:\Users\[your username]\Documents
  • U operativnom sistemu Windows 10, nakon uspešnog prijema datoteke, od vas će se zatražiti da navedete lokaciju na računaru na kojoj želite da je sačuvate.

Ako datoteku šaljete na drugi uređaj, lokacija čuvanja može da zavisi od tipa datoteke. Na primer, ako šaljete datoteku slike na drugi mobilni telefon, ona se može sačuvati u fascikli pod nazivom „Images​“‍ (Slike).

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?