HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Koji je najbolji način da se završi ili zatvori aplikacija?

Neki korisnici preuzimaju aplikacije task menadžera trećih strana da bi upravljale njihovim aplikacijama umesto njih. Kada se njima ne upravlja na odgovarajući način, ovi task menadžeri mogu da naprave više štete nego koristi. Ukoliko vam je instalirana jedna od ovih aplikacija, preporučuje se da je deinstalirate, osim ako niste dobor upoznati sa time kako aplikacija radi i upravlja sistemskim zadacima u pozadini. Jednostavan ali efikasniji način zatvaranja aktivnih aplikacija je njihovo zatvaranje sa ekrana Nedavno korišćene aplikacije.
  1. Pritisnite taster NEDAVNO KORIŠĆENE APLIKACIJE.
  2. Pregledajte kartice da bi pronašli aplikaciju, a zatim je prevucite ulevo ili udesno.
Za istovremeno zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Obriši sve.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?