HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta treba da uradim pre nego što ažuriram softver svog telefona?

Pre nego što preuzmete i instalirate novo ažuriranje softvera na vašem telefonu, proverite da li je vaš telefon spreman za ažuriranje tako što ćete obaviti korake u nastavku.
  • Kreirajte rezervnu kopiju podataka koje želite da zadržite.
  • Idite na Podešavanja i proverite da li vaš telefon ima dovoljno memorije.

    Da biste proverili, uradite nešto od navedenog:

    • Dodirnite stavku Sistem > Memorija.
    • Dodirnite stavku Memorija.
  • Napunite svoj telefon na više od 50%.
  • Povežite se na internet preko stabilne mobilne veze za prenos podataka ili Wi‍-Fi veze.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?