HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta Google Play Protect radi i kako da proverim da li je omogućen?

Google Play Protect pomaže u zaštiti vašeg telefona od potencijalno štetnih aplikacija.

Kada je omogućen, vaš telefon će biti u stanju da blokira instalaciju aplikacija i ukloni aplikacije ako se otkriju bezbednosne pretnje.

  1. Idite na Podešavanja > Google > Bezbednost.
  2. Pod opcijom Bezbednosni status, dodirnite Google Play Protect.
  3. Ako još uvek nije uključen, dodirnite Skeniranje uređaja na bezbednosne pretnje da biste omogućili Google Play Protect.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?