HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta mogu da uradim ukoliko se moj telefon stalno ponovo pokreće ili ne može da se pokrene do Početnog ekrana?

Kada telefon ne može da se u potpunosti pokrene do Početnog ekrana ili se stalno ponovo pokreće, možda imate probleme sa pokretanjem operativnog sistema. U tim slučajevima, na ekranu može da se pojavi ikona upozorenja, kao što je crveni trougao sa znakom uzvika , ili može da se prikaže HTC ili uvodni ekran operatera, ali on neće preći na Početni ekran pre ponovnog pokretanja. Možete da koristite jednu od tri različite kombinacije tastera da biste prinudili telefon da restartuje proces pokretanja. Za više detalja pogledajte Kako mogu da ponovo pokrenem telefon pomoću hardverskih tastera?.

Ako telefon i dalje ne može da se ponovo pokrene do Početnog ekrana, možda ćete morati da izvršite fabričko resetovanje telefona. Pošto telefon ne može da se pravilno ponovo pokrene, fabričko resetovanje može da se obavi samo pomoću posebnih komandi koje se ne nalaze u podešavanjima uređaja. Za više detalja pogledajte Kako da obavim fabričko resetovanje koristeći hardverske tastere? .

Ako telefon i dalje ima probleme nakon fabričkog resetovanja ili resetovanje ne može da se završi, možete da reinstalirate softver, što će takođe izbrisati sve sadržaje na telefonu i instalirati najnoviju verziju softvera.

Kako da obavim fabričko resetovanje koristeći hardverske tastere?

Pre nego što obavite fabričko resetovanje, imajte na umu sledeće:
 • Fabričko resetovanje će izbrisati sve podatke, medije i datoteke iz memorije telefona. Njih ćete izgubiti i nećete moći da ih obnovite ako ih prethodno niste sinhronizovali ili napravili rezervnu kopiju. Pre nego što nastavite, proverite da li ste kreirali rezervnu kopiju svih važnih informacija i datoteka.
 • Proverite da li je telefon napunjen najmanje 35% pre obavljanja resetovanja ili je povezan na HTC punjač i aktivno se puni.
 • Vodite računa da znate ime svog Google naloga i lozinku. Biće vam potrebni da biste otključali telefon posle fabričkog resetovanja.

  Za telefone sa operativnim sistemom Android 5 Lollipop ili novijom verzijom, možda je omogućena Zaštita uređaja, što znači da ćete nakon resetovanja na fabrička podešavanja morati da se prijavite koristeći isti Google nalog kojim ste bili prijavljeni na telefon. Ako ste zaboravili lozinku Google svog naloga, koristite web pregledač na svom računaru i idite na www.google.com/accounts/recovery da biste prvo resetovali svoju lozinku.

Za obavljanje fabričkog resetovanja:

 1. Isključite uređaj.
 2. Pritisnite i zadržite taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA dok se telefon uključuje.
  Napomena: Kod nekih telefona, možda umesto toga treba da zadržite taster za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
 3. Nastavite da držite taster za JAČINA ZVUKA dok se telefon uključuje, a zatim pustite taster za JAČINA ZVUKA kada se na ekranu pojavi meni sa opcijama.
 4. Pritisnite SMANJENJE JAČINE ZVUKA da biste došli do opcije Fabričko resetovanje, a zatim pritisnite dugme za NAPAJANJE.
 5. Ako se od vas zatraži da potvrdite, koristite taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA da dođete do Da i pritisnite dugme za NAPAJANJE.
Napomena: Vodite računa da ne odaberete druge opcije na ekranu. Na taj način možete da poništite garanciju ili uništite svoj telefon.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?