HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li postoji mogućnost prikazivanjaa vremenske prognoze na ekranu zaključavanja, čak i kada je GPS isključen?

Na žalost, ne. Sat sa vremenskom prognozom na zaključanom ekranu prikazuje vremensku prognozu vaše trenutne lokacije, tako da je potrebno da Lokacija u Podešavanjima uvek bude uključena. Međutim, možete ručno odabrati grad na vidžetu Sat sa vremenskom prognozom na Početnom ekranu tako da može on da vam prikaže lokalnu vremensku prognozu čak i kada je Lokacija isključena.
Važno: Za prikaz najažurnijih informacija o vremenskoj prognozi, vaš telefon mora biti povezan na internet.
Evo kako da ručno izaberete grad na vidžetu Sat sa vremenskom prognozom na Početnom ekranu:
  1. Na početnom ekranu prevucite vidžet Sat sa vremenskom prognozom do Uredi na vrhu ekrana.
  2. Dodirnite grad čiju vremensku prognozu želite da prikažete na vidžetu. Ako ne vidite grad, dodirnite da biste ga dodali.
  3. Dodirnite U redu.
Savet: Ako želite da isključite GPS, idite na Podešavanja, dodirnite , pretražite Lokacija, a zatim je dodirnite da biste pretražili rezultate. Dodirnite Lokacija prekidač za Uklj./Isklj. da biste isključili GPS.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?