HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se snimci snimljeni u vertikalnom režimu prikazuju u horizontalnom položaju na računaru?

Ako pregledač fotografija koji koristite ignoriše oznaku orijentacije koja je sačuvana u Exif podacima fotografije, tada vaše fotografije neće biti prikazane u odgovarajućoj orijentaciji.

Na Windows 7, podrazumevane aplikacije, kao što su Windows Photo Viewer i Windows Explorer, ignorišu Exif oznaku orijentacije. Koristite drugu aplikaciju koja može da pročita ovu oznaku kako bi se vaše fotografije pojavile u odgovarajućoj orijentaciji.

Na Windows 8 i novijim verzijama, podrazumevani pregledač fotografija i Istraživač datoteka mogu da podrže čitanje Exif oznake o orijantaciji i pravilno će prikazati fotografije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?