HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto moj telefon automatski zaustavlja snimanje?

Na telefonima koji podržavaju 4K kvalitet video zapisa, prilikom snimanja 4K video zapisa, najduži video zapis koji možete da snimite je 6 minuta. To sprečava pregrevanje ili potencijalno oštećenje telefona. Ako želite da snimite duži video zapis, izaberite drugi kvalitet snimanja video zapisa.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?