HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podesim da pozadinsko osvetljenje hardverskih dugmadi bude uvek uključeno?

Podrazumevano, pozadinsko osvetljenje se uključuje kada pritisnete hardversku dugmad i isključuje kada je ne koristite. U Podešavanjima možete podesiti da pozadinsko osvetljenje hardverskih dugmadi uvek bude uključeno.
  1. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Dodirnite Pozadinsko svetlo dugmeta za navigaciju.
  3. Izaberite opciju Uvek uključeno kada je ekran uključen.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?