HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kako da podesim da pozadinsko osvetljenje hardverskih dugmadi bude uvek uključeno?

Podrazumevano, pozadinsko osvetljenje se uključuje kada pritisnete hardversku dugmad i isključuje kada je ne koristite. U Podešavanjima možete podesiti da pozadinsko osvetljenje hardverskih dugmadi uvek bude uključeno.
  1. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Dodirnite Pozadinsko svetlo dugmeta za navigaciju.
  3. Izaberite opciju Uvek uključeno kada je ekran uključen.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?