HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li je moj telefon kompatibilan sa starijim verzijama dodatne opreme za punjenje koja ne podržava Qualcomm Quick Charge 3.0?

Da. Vaš telefon je kompatibilan sa starijim verzijama tehnologija punjenja, kao što je Qualcomm Quick Charge 2.0 ili 1.0. Međutim, HTC preporučuje da koristite samo USB kabl i AC mrežni adapter koje ste dobili uz telefon.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?