HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kada poziv nije u toku, kako da podesim da birač Telefon prikaže kontakte sa profilnim slikama a ne istoriju poziva?

HTC aplikacija Telefon prvo prikazuje istoriju poziva, a zatim kontakte iz imenika na kartici Telefon.
  • Dok se nalazite na kartici Telefon, pomerajte se nadole dok ne vidite kontakte i njihove profilne slike.
    Napomena: Kod starijih verzija aplikacije Telefon, prvo treba da prebacite na veliku tastaturu za biranje. Dodirnite > Velika tastatura za biranje.
  • Takođe možete da prevučete na karticu Ljudi da biste pristupili svojim kontaktima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?