HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da prikažem datoteke i fascikle sa USB memorije?

Ukoliko Vaš telefon podržava USB OTG (On-The-Go), možete da prikažete datoteke i fascikle sa vaše spoljašnje USB meorije na svom telefonu.
  1. Povežite USB OTG konektor na vaš telefon i vašu spoljašnju USB memoriju.
  2. Idite na Podešavanja > Memorija, a zatim dodirnite naziv vaše USB memorije.
  3. Idite do datoteke ili fascikle koju biste želeli da otvorite.
Takođe možete da upravljate svojim datotekama ili fasciklama sa vaše USB memorije pomoću aplikacije HTC Menadžer datoteka.
Napomena: Ako HTC Menadžer datoteka nije već instaliran, možete ga preuzeti sa Google Play Store.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?