HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da dobijem pomoć na telefonu kada postoji problem?

Ako se desi da vaš telefon ima hardverski problem ili problem sa povezivanjem, možete da koristite aplikaciju Pomoć da biste proverili šta bi moglo da bude uzrok problema.
Otvorite aplikaciju Pomoć, dodirnite Drawer button, a zatim dodirnite stavku sa kliznog menija.

Evo šta možete da uradite u aplikaciji Pomoć:

  • Dodirnite stavku Kako da ili Najčešća pitanja da biste pretražili i pročitali „Kako da​“‍ članke, savete i trikove, i najčešća pitanja.
  • Dodirnite stavku Rešavanje problema ili Dijagnostičke alatke da biste koristili čarobnjaka za rešavanje problema i proverili osnovne hardverske funkcije.
  • Dodirnite stavku Ažurne verzije softvera da biste proverili sa li su dostupne ažurne verzije softvera. Ažurne verzije softvera mogu da sadrže ispravke grešaka i poboljšanja funkcija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?