HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da vidim listu aktivnih aplikacija?

Kod telefona sa Android 6 ili novijim, idite na podešavanje Razvojne opcije > Aktivni servisi da biste videli listu aktivnih aplikacija.
Da biste saznali kako da pristupite Razvojnim opcijama, pogledajte Kako da omogućim razvojne opcije? .

Zašto u svojim aplikacijama ne mogu da koristim pokrete sa više prstiju?

To je zato što su Medijski pokreti podrazumevano uključeni. Ovo omogućava da pokret sa tri prsta bude isključivo namenjen deljenju sadržaja ili korišćenju sa HTC aplikacijama. Pokrete sa više prstiju (pokrete sa tri ili više prstiju) nećete moći da koristite za druge svrhe.
Da biste pokrete sa više prstiju koristili u igrama ili aplikacijama muzičkih instrumenata, otkažite opciju Medijski pokreti u meniju Podešavanja > Ekran i pokreti (ili Ekran, pokreti i tasteri).
Napomena:
  • Ova funkcija možda nije na raspolaganju kod nekih telefona.
  • Za telefone sa Android 8, dodirnite Napredno ako ne vidite opciju Gestovi za multimedije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?