HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da pronađem IMEI/MEID i serijski broj na telefonu?

IMEI i MEID su numerički kodovi koji na jedinstven način identifikuju vaš telefon. Možda će biti potrebno da pronađete IMEI‍/‍MEID i serijski broj telefona kada želite da koristite usluge servisa.
  • Idite na Podešavanja, a zatim obavite nešto od sledećeg:
    • Dodirnite Sistem > O telefonu > Identitet telefona.
    • Dodirnite O telefonu > Identitet telefona.
  • Da biste brzo pronašli IMEI, možete da otvorite aplikaciju Telefon i da unesete *#06#.
  • Ako ne možete da uključite svoj telefon, istovremeno pritisnite i zadržite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE. Kada telefon vibrira, pustite taster za NAPAJANJE i nastavite da držite taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA.

    Kada se pojavi ekran Režim preuzimanja, idite do stavke Sistemske informacije, a zatim pritisnite taster za NAPAJANJE.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?