HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podesim svoju omiljenu pesmu ili muziku kao ton zvona?

  1. Kopirajte muzičku datoteku koju želite da postavite kao ton zvona vašeg telefona. Za detalje pogledajte Kako da kopiram datoteke sa telefona na računar i obrnuto?.
  2. Idite na Podešavanja.
  3. Zavisno od verzije telefona Android, učinite nešto od navedenog:
    • Dodirnite Zvuk > Napredno.
    • Dodirnite Zvuk i obaveštenje.
  4. Dodirnite Ton zvona >
  5. Dodirnite Muzika, a zatim izaberite muzičku datoteku koju ste kopirali na telefon.
  6. Dodirnite U redu, a zatim dodirnite Primeni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?