HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da kopiram ili premestim datoteke i fascikle na memorijsku karticu?

Ukoliko je memorijska kartica podržana na vašem telefonu, možete da pređete na podešavanja memorije vašeg telefona i da organizujete datoteke i fascikle koje su sačuvane u njoj.
  1. Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u vaš telefon.
  2. Idite na Podešavanja > Memorija, a zatim dodirnite naziv memorijske kartice da biste je otvorili.
  3. Možete uraditi bilo šta od navedenog:
    • Dodirnite > Kreiraj fasciklu ili dodirnite > Nova fascikla kako biste kreirali novu fasciklu.
    • Pritisnite i zadržite datoteku ili fasciklu za kopiranje na drugu destinaciju i dodirnite još stavki ako je potrebno, a zatim dodirnite > Kopiraj u ili dodirnite > Premesti u. Idite na lokaciju na koju želite da premestite kopirane datoteke, a zatim dodirnite Kopiraj ili Premesti.
    Ako ne vidite nijednu od ovih opcija, možda ćete prvo morati da dodirnete Istraži.
Napomena: Takođe možete da upravljate svojim datotekama ili fasciklama pomoću aplikacije HTC Menadžer datoteka. Ako HTC Menadžer datoteka nije već instaliran, možete ga preuzeti sa Google Play Store.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?