HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da napravim rezervnu kopiju svojih fotografija i video-zapisa?

Rezervne kopije fotografija i video-zapisa sačuvanih na vašem telefonu možete napraviti na svom Google nalogu. Da biste to uradili, upotrebite Google Fotografije za sinhronizovanje vaših lokalnih i onlajn albuma.
Važno: Pre nego što budete mogli da obavite sinhronizaciju vaših fotografija i albuma, prvo ćete morati da se prijavite na vaš Google nalog. Pogledajte korisničko uputstvo ili „Kako da​“‍ članke za više detalja.

Pravljenje rezervne kopije pomoću Google Fotografije

  1. Otvorite aplikaciju Fotografije.
  2. Ako je ovo prvi put da otvarate Fotografije, uključite opciju Kreiranje rezervne kopije i sinhronizacija, a zatim dodirnite Završeno.
  3. Ako želite da kreirate rezervnu kopiju samo određenih fascikli sa telefona, kao što su Preuzimanja ili Snimci ekrana, dodirnite Drawer button > Podešavanja > Kreiranje rezervne kopije i sinhronizacija > Fascikle za kreiranje rezervne kopije. Uključite fascikle za sinhronizaciju.

Kreiranje rezervne kopije vaših fotografija i video zapisa iz aplikacije HTC Galerija na Google nalogu

Ako još uvek imate instaliranu aplikaciju HTC Galerija na vašem telefonu, odatle takođe možete napraviti rezervne kopije fotografija i video-zapisa na svom Google nalogu.
  1. Otvorite aplikaciju HTC Galerija.
  2. Idite na fotografije i video-zapise za koje treba napraviti rezervne kopije.
  3. Dodirnite dugme Deli, a zatim dodirnite Sačuvaj na disk ili Otpremi u Fotografije.
  4. Odaberite fotografije ili video-zapise koje želite da otpremite, a zatim dodirnite Dalje.
  5. Dodirnite Sačuvaj ili Otpremi.

    Ako otpremate na Google Disk, možete da izaberete fasciklu u koju želite da sačuvate multimedijalne datoteke.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?