HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se ne pokreće Google Assistant kada izgovorim „OK Google​“‍?

Google Assistant je dostupan za telefone sa operativnim sistemom Android 6.0 i novijim. Pre nego što izgovorite „OK Google​“‍ za pokretanje Google Assistant, treba da ga podesite i naučite da prepozna vaš glas. Da biste podesili Google Assistant, povežite svoj telefon na internet, a zatim pritisnite i zadržite POČETAK /skener otiska prsta.

Da bi Google Assistant reagovao na „OK Google​“‍ i glasovne komande, Štednja energije u Podešavanjima mora da bude isključena.

Da biste proverili da li je Štednja energije isključena:

  1. Idite na Podešavanja.
  2. Dodirnite Baterija ili Napajanje.
  3. Proverite da li je prekidač Uklj./isklj. Štednje energije isključen.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?