HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li telefon može automatski da se prebaci na mobilnu mrežu kada Wi‍-Fi veza ne postoji ili je slaba?

Da. Telefon možete da podesite da se automatski prebaci na mobilnu mrežu kada nema dostupne Wi‍-Fi mreže ili je signal slab.
  1. Otvorite Brza podešavanja, a zatim dodirnite ikonu Wi-Fi za uključivanje.
  2. Pritisnite i zadržite ikonu Wi-Fi da biste direktno prešli na Wi‍-Fi podešavanja.
  3. Učinite nešto od navedenog, zavisno od verzije vašeg Android telefona:
    • Android 8: Krećite se nadole kroz listu dostupnih Wi‍-Fi mreža i dodirnite Wi-Fi prioriteti > Napredno.
    • Android 7 ili starija verzija:Dodirnite > Napredno.
  4. Uključite opciju Automatsko prebacivanje na mobilnu mrežu.
Napomena: Ova funkcija možda nije na raspolaganju kod nekih telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?