HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li i kako mogu da držim kameru u režimu pripravnosti radi uštede baterije?

Da. Dok čekate da snimite sledeći objekat, pritisnite dugme za NAPAJANJE za prelazak u režim mirovanja. Kada ste spremni da ponovo snimate, samo ponovo pritisnite dugme za NAPAJANJE.

Čak i ako ste podesili zaključavanje ekrana sa potvrdom, vaš telefon će premostiti bezbednosni ekran i odmah pokrenuti Kamera. Kada zatvorite Kamera, tek tada će se od vas zatražiti da otključate zaključavanje ekrana.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?