HTC 10‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Obavijesti

LED za obavijesti

LED žaruljica za obavijesti prikazuje:
 • Svijetli stalno zeleno kad je HTC 10 povezan na adapter napajanja ili računalo, a baterija je potpuno napunjena.
 • Trepće zeleno kad postoji obavijest koja vas čeka.
 • Svijetli stalno žuto kada se baterija puni.
 • Trepće žuto kada je baterija gotovo prazna.

Odabir kada će svijetliti LED obavijesti

Možete odabrati kada će zasvijetliti LED obavijesti i koje će je aplikacije moći uključiti ako postoje obavijesti.
 1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Zvuk i obavijesti.
 2. Dodirnite Napredno.
 3. Pod Obavijesti dodirnite LED žaruljica trepće za obavijesti. Odaberite želite li da LED dioda uvijek svijetli za obavijesti ili samo kada je zaslon isključen.
Savjet: U drugim aplikacijama provjerite postavke kako biste otkrili imaju li mogućnost uključiti LED obavijesti.

Ploča obavijesti

Ikone obavijesti pružaju informacije o novim porukama, događajima u kalendaru, alarmima i radnjama u tijeku poput preuzimanja podataka.
Kada vidite ikone obavijesti otvorite ploču obavijesti kako biste provjerili pojedinosti obavijesti koju ste dobili.
Kako biste otvorili ploču obavijesti, kližite s vrha zaslona prema dolje.

Ili jednostavno povucite prema dolje bilo gdje na zaslonu Početak.

 • Dodirnite obavijest kako biste otvorili pripadajuću aplikaciju.
 • Ili kako biste uklonili jednu obavijest na popisu povucite je ulijevo ili udesno.
 • Razmaknite dva prsta na obavijesti kako biste je proširili i vidjeli više detalja ili vidjeli ima li unutra dodatne skupine obavijesti. Primaknite dva prsta na obavijesti kako biste je opet smanjili.
 • Neke obavijesti omogućavaju trenutačno djelovanje. Na primjer, dodirnite obavijest o propuštenom pozivu kako biste uzvratili poziv ili odgovorili tekstualnom porukom.
 • Ako imate nekoliko obavijesti, listajte prema dolje kako biste ih sve pregledali.
 • Kako biste odbacili sve obavijesti koje se ne prikazuju uporno dodirnite Očisti sve.
 • Možete mijenjati obavijesti aplikacije koje želite primati, a također i odgoditi neke obavijesti kako biste ih privremeno uklonili. Pogledajte Upravljanje obavijestima aplikacija.

Upravljanje obavijestima aplikacija

Možete odabrati koje ćete vrste obavijesti o aplikacijama utišati, blokirati ili im dopustiti da zanemare postavku Ne smetaj.
 1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Zvuk i obavijesti.
 2. Dodirnite Napredno.
 3. Pod Obavijesti, dodirnite Obavijesti i dodirnite aplikaciju čije obavijesti želite prilagoditi.

  Također možete pritisnuti i držati obavijest na ploči obavijesti ili zaključanom zaslonu kako biste vidjeli postavke obavijesti koje možete prilagoditi.

 4. Dodirnite sklopku Uklj./isklj. pokraj značajke koju želite aktivirati ili deaktivirati.
Postavke za obavijesti aplikacije primjenjuju se na obavijesti na ploči Obavijesti i zaključanom zaslonu.

Odgađanje obavijesti

Obavijesti je moguće odgoditi kako biste ih privremeno uklonili sa statusne trake i ploče obavijesti.
 1. Prijeđite prstom s vrha zaslona prema dolje kako biste otvorili ploču obavijesti.
 2. Polagano kližite obavijest udesno ili ulijevo i zatim dodirnite .
 3. Dodirnite i zatim odaberite na koliko dugo želite odgoditi obavijest.
Odgođena obavijest ponovno se pojavljuje na statusnoj traci i ploči obavijesti čim se završi postavljeno vrijeme odgode.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?