HTC 10‎

Korisnički vodiči

< < Menu

nano SIM kartica

Koristite standardnu nano SIM karticu. Izmijenjena kartica koja je deblja od standardne nano SIM kartice neće pravilno smjestiti u ladici i može oštetiti utor za karticu.
Image warning against using a modified SIM card.

Umetanje nano SIM kartice

  1. Držite telefon okrenut prema dolje.
  2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice koji je isporučen s Vašim telefonom - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje nano SIM kartice.
  3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci te je zatim izvucite.
  4. Stavite nano SIM karticu u držač, zlatnim kontaktima okrenutima prema gore, a isječenim kutom prema van.
  5. Gurnite ladicu natrag u uređaj.

Uklanjanje nano SIM kartice

Važno: Prije uklanjanja kartice ne zaboravite isključiti HTC 10.
  1. Držite telefon okrenut prema dolje.
  2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice koji je isporučen s Vašim telefonom - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje nano SIM kartice.
  3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci.
  4. Izvucite ladicu i uklonite nano SIM karticu.
  5. Pazite da ponovno vratite praznu karticu u utor.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?