HTC 10‎

Instruktions-guides

< < Menu

Modtager opkald

Når du modtager et opkald fra en kontaktperson, vises skærmen Indkommende opkald.
Tip: HTC 10 vil automatisk justere lydstyrken på ringetonen, hvis du vælger Stille opringning ved besvarelse og Lommetilstand i Indstillinger > Lyd og meddelelse.

Besvare eller afvise et opkald

Gør et af følgende:
  • Tryk på Besvar eller Afvis.
  • Hvis du har oprettet en skærmlås, skal du trække eller opad.

Slå ringelyden fra uden at afvise opkaldet

Gør et af følgende:
  • Tryk på LYDSTYRKE NED eller LYDSTYRKE OP.
  • Tryk på knappen TÆND/SLUK.
  • Placer HTC 10 med bagsiden opad på en plan overflade.
    Bemærk: Hvis indstillingen Vend for at gøre lydløs i Indstillinger > Lyd og meddelelse er sat til Slå lyd fra én gang, vil HTC 10 fortsat ringe, når der efterfølgende er indgående opkald.

Sådan besvarer du et ubesvaret opkald

Du vil se ikonet for mistede opkald i statusbjælken, når du mister et opkald.

  1. Glid fingeren for at åbne meddelelsespanelet for at se, hvem der ringer.
  2. For at besvare et ubesvaret opkald, skla du trykke på Ring tilbage.

Hvis du har flere mistede opkald, kan du trykke på meddelelsen om dit ubesvarede opkald, for at åbne skærmen Opkaldsoversigt.

var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?