HTC 10‎

Instruktions-guides

< < Menu

TalkBack

Brug TalkBack, hvis du skal navigere på HTC 10 vha. talt feedback. Når du berører skærmen, vibrerer HTC 10 og giver dig et hørbart respons, så du ved, hvad du berører.
Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.

Aktivere TalkBack

 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack, og tryk derefter på knappen Til/Fra.
 3. Læs de elementer og funktioner på telefonen, som TalkBack vil have adgang til, og tryk så på OK.
 4. Lyt til træningsguiden der forklarer, hvordan du bruger TalkBack.
Bemærk: TalkBack virker bedst, hvis du deaktiverer automatisk rotation.

Tænde/slukke for Navigér med berøring

Navigér med berøring tillader HTC 10 at reagere på TalkBack fingerbevægelser og skærmberøringer med lydfeedback. Navigér med berøring er aktiveret, når du slår TalkBack til.
Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.

Følg disse trin, hvis du vil slå Navigér med berøring fra:

 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på Indstillinger.
 3. Under Navigér med berøring trykker du på Til/Fra ved siden af Navigér med berøring, og så trykker du på OK.

Når Navigér med berøring er deaktiveret, vil HTC 10 ikke længere reagere på TalkBack fingerbevægelser eller taleelementer, når du rører skærmen.

Sådan bruges TalkBack fingerbevægelser

Når TalkBack og Navigér med berøring er aktiveret, erstattes de normale berøringsbevægelser med TalkBack fingerbevægelserne.
Bemærk: Medie-fingerbevægelse som f.eks. 3-fingerglidning er muligvis ikke tilgængelig, når TalkBack fingerbevægelser er aktiveret.
Gør et af følgende:
Til Gør dette
Åbn et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge et element.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen for at åbne elementet.
Flyt et element
 1. Træk fingeren på skærmen for at finde og vælge elementet.
 2. Dobbelttryk et sted på skærmen, men løft ikke fingeren efter det andet tryk.
 3. Træk elementet til det nye sted og løft fingeren.
Rul igennem en skærm Brug to fingre til at glide op, ned, til venstre eller til højre.
Lås låseskærmen op Glid op fra bunden af skærmen med 2 fingre.
Åbn panelet Meddelelser Glid ned fra øverst på skærmen med 2 fingre.

Tildele genveje til TalkBack

TalkBack har brugertilpassede fingerbevægelser, der kan bruges til at åbne meddelelsespanelet, vise nyeste programmer, åbne TalkBack-knapper mm.
Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på Indstillinger > Fingerbevægelser.
 3. Tryk på en af genvejsfingerbevægelserne og vælg en handling.

Sådan bruges kontekstmenuer i TalkBack

TalkBack har en global kontekstmenu til styring af kontinuerlig læsning og TalkBack-knapper og en lokal kontekstmenu til at styre den markeret tekst eller et element på skærmen. Du kan få adgang til disse menuer ved at bruge TalkBack genvejsfingerbevægelserne.
 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og slå funktionen til.
 3. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil åbne den globale kontekstmenu, bruger du én finger til at glide ned og til højre i én kontinuerlig bevægelse.
  • For at åbne den lokale kontekstmenu, glider du op og til højre med én finger i en kontinuerlig bevægelse.
  Bemærk: Hvis du allerede har ændret TalkBack genvejsfingerbevægelserne, kan du tjekke dine TalkBack-indstillinger for at finde de relevante fingerbevægelser.
 4. Dobbelttryk på et element på menuen til at vælge.

Ændre TalkBack læsehastighed og tonehøjde

Vigtigt: Nedenstående trin er beskrevet med de almindelige fingerbevægelser. Brug de tilsvarende TalkBack fingerbevægelser, hvis du allerede har aktiveret TalkBack.
 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på Indstillinger > Indstillinger for tekst-til-tale.
 3. Træk i skyderne til Talehastighed eller Tonehøjde til højre for at skrue op, og til venstre for at skrue ned.
 4. Tryk på Afspil for at høre den indstillede talehastighed og tonehøjde.
  Bemærk: Tryk på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillingerne.

Sprogindstillinger for TalkBack

 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker så på Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Tryk på TalkBack og dernæst på Indstillinger > Indstillinger for tekst-til-tale.
 3. Gør et af følgende:
  Til Gør dette
  Vælg et andet sprog Tryk på Sprog og vælg det ønskede sprog i listen.
  Installér stemme Tryk på Settings icon ved siden af Foretrukken maskine og tryk så på Installer stemmedata. Tryk på det sprog, du vil installere, og tryk så på . Når installationen er færdig, trykker du på for at gå tilbage til skærmen Indstillinger for tekst-til-talesettings, og tryk så på Sprog.
  Bemærk: Ikke alle sprog understøttes.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?