Themes

< < Menu

Nhiều hình nền

Bạn có thể tách ảnh toàn cảnh (Panorama) thành ba phần để nó mở rộng ra ba khung Màn hình chính như là một ảnh. Hoặc, bạn có thể chọn để đặt ba hình nền khác nhau cho mỗi khung widget.
Quan trọng:
 • Bạn chỉ có thể áp dụng Nhiều hình nền trong khi ở giao diện màn hình chính Cổ điển.
 • Bạn chỉ có thể đặt Nhiều hình nền cho ba khung widget. Ảnh ở phía bên phải nhất sẽ được dùng làm hình nền cho bất kỳ khung bổ sung nào.
 1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
 2. Gõ vào Chủ đề.
 3. Gõ vào Show navigation drawer button > Sửa chủ đề hiện tại.
 4. Gõ vào Hình nền Màn hình chính.
 5. Gõ vào Drop down list button > Nhiều.Sau đó bạn sẽ thấy ba hình thu nhỏ trang.
 6. Gõ vào Thay hình nền dưới hình thu nhỏ trang đầu tiên.
 7. Chọn từ các hình nền sẵn đặt sẵn hoặc gõ vào More button để chọn từ các ảnh của bạn.

  Nếu bạn đã chọn ảnh toàn cảnh (Panorama), bạn cần phải cắt bắt đầu từ khu vực sẽ vừa với khung widget trái của Màn hình chính.

 8. Lặp lại các bước 4 và 5 để thay đổi hình nền cho khung widget thứ hai và thứ ba.
 9. Gõ vào Check mark.