Themes

< < Menu

HTC Chủ đề là gì?

Chủ đề mang đến cách dễ dàng và nhanh chóng để tùy chỉnh các thành phần điện thoại như hình nền, âm thanh và biểu tượng.

Bạn cần đăng nhập với tài khoản ưa thích, để tải về chủ đề, biểu tượng, phông chữ, và nhiều hơn từ cửa hàng Chủ đề. Để thiết kế và xuất bản các chủ đề của riêng bạn trong cửa hàng Chủ đề, hãy truy cập vào themes.htc.com.

Ghi chú:
  • Chủ đề là một phần của ứng dụng Trải nghiệm HTC Sense Home. Để có được tính năng mới nhất của Chủ đề, đảm bảo bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Trải nghiệm HTC Sense Home.
  • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 9.66.1x trở lên.