Themes

< < Menu

Chọn giao diện Màn hình chính

Bạn có thể chọn giữa hai giao diện Màn hình chính.

Giao diện Cổ điển cho phép bạn thêm các widget và biểu tượng ứng dụng truyền thống vào Màn hình chính. Theo thiết kế, giao diện này sẽ áp dụng theo và vừa với những gì bạn thêm vào Màn hình chính canh theo khung vô hình.


Image showing different themes.

Giao diện Màn hình chính Tự do giải phóng bạn khỏi việc canh theo khung và cho phép bạn đặt các biểu tượng và widget vào bất cứ nơi nào bạn muốn trên Màn hình chính. Bạn cũng có thể sử dụng các nhãn dán tùy chỉnh làm các biểu tượng ứng dụng!


Image showing the Freestyle layout.

  1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
  2. Gõ vào Chủ đề.
  3. Gõ vào Show navigation drawer button > Chủ đề giao diện cổ điển hoặc Chủ đề giao diện tự do.