Mail

< < Menu

Đồng bộ thông minh là gì?

Đồng bộ thông minh tự động kéo dài thời gian đồng bộ khi ứng dụng Thư không hoạt động. Thiết lập tài khoản email của bạn sang Đồng bộ thông minh khi bạn không cần kiểm tra tin nhắn email mới thường xuyên. Đồng bộ thông minh giúp tiết kiệm pin.

Nếu bạn muốn nhận tin nhắn email khi chúng được gửi đến, chọn lịch hẹn Đồng bộ giờ cao điểmĐồng bộ ngoài giờ cao điểm trong phần cài đặt Đồng bộ, Gửi và Nhận của tài khoản email.