Mail

< < Menu

Kiểm tra e-mail của bạn

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 10.50.9x. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.
Ứng dụng Thư là nơi bạn đọc, gửi, và sắp xếp tin nhắn email từ một hoặc nhiều tài khoản email mà bạn đã thiết lập trên điện thoại của bạn.
 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư. Hộp thư đến của một trong các tài khoản email sẽ xuất hiện.
 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Nhấp vào tin nhắn email để đọc.
  • Để hiển thị các tin nhắn email trong thư mục thư, gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Thư mục, và sau đó gõ vào thư mục mà bạn muốn xem.
  • Để chuyển đổi giữa các tài khoản email hoặc xem tin nhắn email của tất cả tài khoản, gõ vào Hiện bộ vẽ điều hướng.
   Chọn màn hình tài khoản Thư khác
  • Để thay đổi các thiết lập tài khoản email, chọn tài khoản đầu tiên và sau đó gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Cài đặt.

Quản lý hộp thư đến của bạn

Bạn có một đống tin nhắn email trong hộp thư đến? Quản lý các tin nhắn email vào các tab và nhanh chóng tìm được các tin nhắn bạn muốn.
 1. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
 2. Trong hộp thư đến, gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Chỉnh sửa các tab
 3. Chọn các tab bạn muốn thêm vào hộp thư đến.
 4. Để sắp xếp các tab, kéo Mục kéo được, và sau đó chuyển tab sang vị trí mới.
 5. Chạm vào Xong.
 6. Vuốt đến tab đã thêm để kiểm tra các tin nhắn email của bạn.