Blinkfeed

< < Menu

HTC BlinkFeed là gì?

Nhận tin mới nhất về vấn đề quan tâm hoặc cập nhật trạng thái của bạn từ hoạt động của bạn bè trên HTC BlinkFeed. Cài đặt chọn mạng xã hội nào, nguồn tin tức nào, và những thứ khác được phép xuất hiện.
  • Vuốt lên hoặc xuống để duyệt các câu chuyện trên HTC BlinkFeed.
  • Chạm vào ô để xem nội dung. Nếu là ô video, bạn có thể xem video toàn màn hình, nghe âm thanh, và điều khiển phát lại.
  • Trong khi xem bài viết tin tức, vuốt sang trái hoặc phải đề xem thêm các câu chuyện.
  • Trong khi ở trong HTC BlinkFeed, bạn có thể nhấn MÀN HÌNH CHÍNH hoặc QUAY LẠI để cuộn tới đầu trang.
  • Vuốt sang phải trên HTC BlinkFeed để mở menu trượt ra để chọn các loại feed hoặc thêm các chủ đề tùy chọn để hiển thị.
Ghi chú:
  • Bạn sẽ nhìn thấy widget đồng hồ trên HTC BlinkFeed nếu bạn đặt HTC BlinkFeed làm Màn hình chính.
  • HTC BlinkFeed là một phần của ứng dụng Trải nghiệm HTC Sense Home. Để có được tính năng mới nhất của HTC BlinkFeed, đảm bảo bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Trải nghiệm HTC Sense Home.
  • Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 9.14.9x.