Blinkfeed

< < Menu

Bật hoặc tắt HTC BlinkFeed

 1. Trên màn hình Màn hình chính, vuốt hai ngón tay cùng nhau.
  Image illustrating how to zoom out.
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật HTC BlinkFeed, vuốt sang phải trên hình thu nhỏ để Thêm BlinkFeed vào màn hình chính, sau đó gõ vào nó.
   Image illustrating swiping right on the screen.
  • Để tắt HTC BlinkFeed, gõ vào hình thu nhỏ để chọn, nhấn và giữ hình thu nhỏ và kéo tới Xóa.