Blinkfeed

< < Menu

Câu hỏi thường gặp

Vì sao không thể hiển thị ảnh trong News Republic?

Nếu ảnh không hiển thị, hãy thử các mẹo bên dưới để có thể giúp giải quyết vấn đề.
  • Đảm bảo phải cập nhật News Republic lên phiên bản mới nhất trong Play Store.
  • Vào Cài đặt, sau đó chạm vào Ứng dụng. Tìm và chạm vào News Republic, sau đó chạm vào Xóa dữ liệu hoặc Lưu trữ > Xóa dữ liệu.
  • Khi sử dụng kết nối dữ liệu, bạn cần bật truy cập dữ liệu không hạn chế cho News Republic nếu tiết kiệm dữ liệu được bật.

    Vào Cài đặt. Trong phần Không dây và Mạng, chạm vào Thêm > Sử dụng dữ liệu > Tiết kiệm dữ liệu. Chạm vào Dữ liệu truy cập không hạn chế, và sau đó chạm vào nút gạt Bật/Tắt bên cạnh News Republic để bật.

Tại sao các bài đăng Facebook không xuất hiện trong HTC BlinkFeed nữa?

Facebook không còn cho phép HTC BlinkFeed hiển thị bài đăng của bạn bè. Bây giờ chỉ những nội dung từ các trang người hâm mộ mà bạn theo dõi mới có thể được hiển thị.