Blinkfeed

< < Menu

Đề xuất nhà hàng

Không nghĩ được ra nên ăn món gì? Nhận đề xuất về nhà hàng ở gần trong HTC BlinkFeed.
Quan trọng: Đảm bảo bạn đã thêm nội dung cá nhân hóa vào HTC BlinkFeed. Xem Cách để thêm nội dung vào HTC BlinkFeed.
 1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
 2. Chạm vào Thêm nguồn và đảm bảo Gợi ý nơi ăn uống được chọn. Nếu được nhắc, cung cấp quyền truy cập Trải nghiệm HTC Sense Home để truy cập vị trí của bạn dữ liệu sử dụng cá nhân của bạn.

Để nhận được các đề xuất nhà hàng, bạn cần tích cực sử dụng HTC BlinkFeed hàng ngày. Đề xuất nhà hàng hiển thị ở dạng tiêu đề trong HTC BlinkFeed và bạn cũng có thể hiển thị chúng trên màn hình khóa.

Xem các đề xuất nhà hàng

Xem ảnh nhà hàng, lấy chỉ đường đến nhà hàng, và nhiều hơn nữa.
 1. Khi bạn nhìn thấy tiêu đề đề xuất nhà hàng, gõ vào nó để xem thêm thông tin.
 2. Bạn có thể làm như sau:
  • Gõ vào tiêu đề hình ảnh hoặc Xem ảnh để duyệt ảnh nhà hàng.
  • Gõ vào biểu tượng bản đồ hoặc địa chỉ để xem vị trí và lấy chỉ đường đến nhà hàng.
  • Nếu bạn nhìn thấy số điện thoại, gõ vào số điện thoại để gọi điện tới nhà hàng.
  • Nếu có, gõ vào các dấu chấm ở dưới cùng hoặc vuốt sang trái để xem thêm tùy chọn.