Themes

< < Menu

Tapeta ekranu blokady

Zamiast powielać tapetę z ekranu głównego, na ekranie blokady można ustawić zupełnie inną.
  1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Edytuj bieżący motyw.
  4. Stuknij pozycję Tapeta ekranu blokady.
  5. Wybierz miniaturę lub stuknij More button, aby wybrać zdjęcie.
  6. Stuknij przycisk Zastosuj lub Zapisz.