Themes

< < Menu

Usuwanie motywu

Niechciany motyw można usunąć, aby nie przechowywać go dłużej w pamięci telefonu.
  1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Moje motywy lub Moje projekty.
  4. Znajdź i stuknij element, aby go usunąć.
  5. Po zakończeniu stuknij More options button > Usuń.
Uwaga: Jeśli element jest aktualnie zastosowany, pozostanie on w użyciu w telefonie do momentu ustawienia innego motywu.