Themes

< < Menu

Pobieranie motywów lub poszczególnych elementów

Można wyszukiwać i pobierać motywy lub ich elementy, które ułatwią personalizację telefonu.
  1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Jeśli korzystasz z aplikacji Motywy po raz pierwszy, stuknij pozycję Wprowadzenie, a następnie zaloguj się za pomocą preferowanego konta.
  4. Na ekranie Polecane przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć listę motywów i ich elementów, a także stuknij More options button obok każdej kategorii, aby przejrzeć polecane pozycje.
  5. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ekran ze szczegółami.
  6. Stuknij Pobierz.
Wskazówka: Jeśli nie chcesz pobierać motywu lub jego elementu od razu, możesz stuknąć ikonę Bookmark button, aby dodać go do zakładek.

Aby zastosować motyw po zakończeniu jego pobierania, stuknij pozycję Zastosuj. Jeśli wybrany motyw zawiera dźwięki, zmienione zostaną także dzwonki oraz dźwięki powiadomień i alertów.