Themes

< < Menu

Wyszukiwanie motywów

Pobrane, utworzone lub dodane do zakładek motywy można znaleźć w kolekcji motywów.
  1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Moje motywy lub Moje projekty.