Themes

< < Menu

Wybieranie układu ekranu głównego

Można wybrać jeden z dwóch układów ekranu głównego.

Układ Klasyczny umożliwia dodawanie do ekranu głównego tradycyjnych ikon aplikacji i widżetów. Konstrukcja tego układu zapewnia dopasowywanie zawartości dodawanej do ekranu głównego zgodnie z niewidoczną siatką.


Image showing different themes.

Układ ekranu głównego W stylu dowolnym eliminuje ograniczenia siatki oraz umożliwia rozmieszczanie ikon i widżetów w dowolnym miejscu na ekranie głównym. Można ponadto używać niestandardowych naklejek jako ikon aplikacji!


Image showing the Freestyle layout.

  1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
  2. Stuknij pozycję Motyw.
  3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Układ klasyczny lub Układ dowolny.