Themes

< < Menu

Kilka tapet

Można podzielić zdjęcie panoramiczne na trzy części, aby móc umieścić je na trzech panelach ekranu głównego jako jedno zdjęcie. Można także ustawić trzy różne tapety dla każdego panelu widżetów.
Ważne:
 • Kilka tapet można zastosować tylko wtedy, gdy układem ekranu głównego jest układ Klasyczny.
 • Kilka tapet można ustawić tylko dla trzech panelów z widżetami. Ostatnie zdjęcie po prawej stronie zostanie zastosowane jako tapeta dla dodatkowych paneli.
 1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
 2. Stuknij pozycję Motyw.
 3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Edytuj bieżący motyw.
 4. Stuknij pozycję Tapeta ekranu głównego.
 5. Po zakończeniu stuknij Drop down list button > Wiele.Wyświetlone zostaną trzy strony z miniaturami.
 6. Stuknij pozycję Zmień tapetę na pierwszej stronie z miniaturami.
 7. Wybierz gotową tapetę lub stuknij More button, aby wybrać zdjęcie.

  W przypadku wybrania zdjęcia panoramicznego należy przyciąć je, rozpoczynając od obszaru, który zostanie dopasowany do lewego panelu widżetów na ekranie głównym.

 8. Powtórz kroki 4 i 5, aby zmienić tapetę dla drugiego i trzeciego panelu widżetów.
 9. Po zakończeniu stuknij Check mark.