Edge Sense

< < Menu

Czym jest tryb Edge Sense?

Uwaga:
 • Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 1.10.9x.
 • Funkcja Edge Sense jest aktualnie obsługiwana w telefonach HTC U11. Wprowadzonych zostanie więcej modeli telefonów HTC z obsługą funkcji Edge Sense.
 • Należy pobrać najnowszą wersję aplikacji HTC Edge Sense ze sklepu Sklep Google Play, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji.
Edge Sense to intuicyjna metoda obsługi telefonu HTC polegająca na ściskaniu dolnej części jego boków. Dostosuj funkcję Edge Sense, aby móc szybko uruchamiać ulubioną aplikację lub wykonywać określone działania.

Poniżej przedstawiono działania, które można aktualnie przypisać do gestów ściśnięcia funkcji Edge Sense:

 • Uruchamianie aplikacji Aparat — działanie przypisane domyślnie do gestu krótkiego ściśnięcia. Patrz część Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense.
 • Uruchamianie domyślnego asystenta głosowego — działanie przypisane domyślnie do gestu ściśnięcia i przytrzymania. Patrz część Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense.
 • Uruchamianie aplikacji HTC Alexa. Aplikacja ta jest aktualnie dostępna wyłącznie na telefonach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
 • Uruchamianie domyślnej aplikacji muzycznej. Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania za pomocą gestu krótkiego ściśnięcia, gdy muzyka jest odtwarzana w tle.
 • Uruchamianie aplikacji HTC Sense Companion.
 • Uruchamianie dowolnej aplikacji zainstalowanej wstępnie lub pobranej na telefon.
 • Wykonywanie zrzutów ekranu.
 • Włączanie lub wyłączanie latarki.
 • Rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania głosu. Wymagana jest aplikacja Notatki głosowe HTC.
 • Włączanie lub wyłączanie funkcji Hotspot Wi‍-Fi

Dodatkowo gesty ściśnięcia można także dostosować pod kątem wykonywania określonych działań w aplikacji. Patrz część Przypisywanie działań w aplikacji do gestów ściśnięcia.

Uwaga:
 • Poza wykonywaniem zrzutów ekranu i działań w aplikacji, powyższe działania można uaktywnić za pomocą gestu ściśnięcia nawet przy wyłączonym ekranie.
 • Aplikacja Muzyka Google Play oraz aplikacje muzyczne innych firm zgodne ze standardem sterowania muzyką systemu Android są obsługiwane przez funkcję Edge Sense.