Edge Sense

< < Menu

Dostosowywanie poziomu siły ściśnięcia

Jeśli podczas trzymania boków telefonu dochodzi do przypadkowego uruchamiania aplikacji Aparat lub przypisanego skrótu, należy dostosować funkcję Edge Sense pod kątem efektywniejszego wykrywania siły ściśnięcia.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Przycisk wszystkich aplikacji > Ustawienia > Edge Sense.
  2. Dotknij pozycji Dostosuj poziom siły ściśnięcia.
  3. Dotknij pozycji Określ siłę ściśnięcia.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.