Edge Sense

< < Menu

Przypisywanie działań w aplikacji do gestów ściśnięcia

W przypadku aplikacji gesty ściśnięcia umożliwiają wykonanie czynności dotknięcia lub dwukrotnego dotknięcia określonego obszaru na ekranie.
Uwaga:
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Przycisk wszystkich aplikacji > Ustawienia > Edge Sense.
 2. W obszarze Opcje w aplikacji stuknij pozycję Dodaj więcej opcji w aplikacji.
 3. Stuknij aplikację, którą chcesz dostosować.
 4. Stuknij pozycję Krótkie ściśnięcie.
 5. Przejdź na ekran aplikacji, na którym chcesz stosować gest ściśnięcia.
 6. Stuknij , a następnie stuknij obszar, taki jak przycisk ekranowy, który chcesz przypisać.
 7. Wybierz, czy chcesz przypisać działanie Dotknij czy Dwukrotne dotknięcie, a następnie stuknij OK.
  Ważne:
  • Czynność dotknięcia lub dwukrotnego dotknięcia można przypisać tylko na wybranym ekranie. Do gestu ściśnięcia nie można przypisać serii działań wykonywanych na ekranie dotykowym.
  • Nie należy dodawać działań, które przed czynnością dotknięcia wymagają przewinięcia ekranu w dół. Utworzony gest ściśnięcia może nie uaktywnić działania w razie przewinięcia do innego miejsca na ekranie.
  • Działania, takie jak zsuwanie palców, przewijanie oraz naciśnięcie i przytrzymanie nie są aktualnie obsługiwane.
 8. Wprowadź nazwę dostosowanego działania, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
 9. Aby dostosować gest ściśnięcia i przytrzymania, stuknij kolejno pozycje Ściśnij i przytrzymaj > Dodaj nowe działanie i powtórz kroki od 5 do 8.
  Wskazówka: W przypadku pozostawienia ekranu aplikacji bez ukończonej konfiguracji opcji w aplikacji stuknij w celu wznowienia lub w celu zakończenia procesu dostosowywania.
 10. Po zakończeniu stuknij trzy razy , aby wrócić na ekran funkcji Edge Sense.

  Dostosowana aplikacja będzie widoczna na liście Opcje w aplikacji.