Edge Sense

< < Menu

FAQ

Dlaczego po ściśnięciu telefonu działania w aplikacji nie są czasem uaktywniane?

W przypadku niektórych aplikacji działania w aplikacji zostaną wykonane za pierwszym razem, ale mogą nie zadziałać ponownie, jeśli aplikacje te są nadal uruchomione w tle i użytkownik wybierze je ponownie z listy Ostatnie aplikacje.
Jeśli działania w aplikacji nie działają w aplikacji innej firmy, należy wyczyścić listę Ostatnie aplikacje, a następnie ponownie uruchomić aplikację.

Można także stuknąć ikonę aplikacji i nie otwierać jej ponownie z listy Ostatnie aplikacje, aby mieć pewność, że gesty ściśnięcia będą w aplikacji działać.

Funkcja Edge Sense uaktywnia się czasem, gdy telefon jest umieszczony w zestawie samochodowym lub na kijku do selfie. Co należy zrobić?

W wyniku umieszczenia telefonu HTC w zestawie samochodowym lub na kijku do selfie na dolną część boków telefonu wywierany jest nacisk, co może zostać mylnie odebrane jako gest ściśnięcia. Jeśli pozycja ściśnięcia zostanie utrzymana przez ponad 5 sekund, funkcja Edge Sense nie zostanie uaktywniona.

Aby mieć całkowitą pewność, że funkcja Edge Sense nie zostanie przypadkowo uaktywniona, można ją wyłączyć przed skorzystaniem z zestawu samochodowego lub kijka do selfie.

Wystarczy przesunąć dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień, a następnie dotknąć pozycji Edge Sense w celu jej wyłączenia.

Dlaczego gesty ściśnięcia funkcji Edge Sense nie działają, gdy ekran jest wyłączony?

Możliwą przyczyną jest zablokowanie czujnika bliskości — na przykład przez zabezpieczenie ekranu lub etui. Należy upewnić się, że czujnik bliskości nie jest niczym zasłonięty.

Jeśli ekran jest wyłączony, a czujnik bliskości zablokowany, korzystanie z funkcji Edge Sense telefonu będzie niemożliwe. Ma to na celu zapobieganie przypadkowemu uaktywnianiu gestów ściśnięcia podczas wyjmowania telefonu z torebki lub trzymania go blisko ucha w czasie rozmowy telefonicznej.

Dlaczego gesty ściśnięcia funkcji Edge Sense nie działają, gdy telefon jest ustawiony ekranem w dół?

Jeśli telefon jest ustawiony ekranem w dół, a ekran jest wyłączony, korzystanie z funkcji Edge Sense telefonu będzie niemożliwe. Ma to na celu zapobieganie przypadkowemu uaktywnianiu gestów ściśnięcia podczas podnoszenia telefonu leżącego na płaskiej powierzchni ekranem w dół.

Jeśli potrzebne jest przytrzymanie telefonu skierowanego ekranem w dół w celu zarejestrowania sceny znajdującej się wysoko nad użytkownikiem — takiej jak niebo lub wysokie obiekty — ale nie można wykonać zdjęcia za pomocą gestu ściśnięcia, należy ustawić telefon pod kątem około 45 stopni, a następnie ścisnąć dolną część jego boków.

Uwaga: W przyszłych aktualizacjach oprogramowania systemowego i funkcji Edge Sense wprowadzona zostanie obsługa gestów ściśnięcia po skierowaniu włączonego ekranu telefonu w dół. Obsługa ta będzie zapewniana przez funkcję Edge Sense ładowaną wstępnie w nowszych modelach telefonów HTC.