Edge Sense

< < Menu

Konfiguracja Edge Sense

Jeśli funkcja Edge Sense nie została skonfigurowana podczas pierwszej konfiguracji telefonu, można zrobić to w pozycji Ustawienia.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Przycisk wszystkich aplikacji > Ustawienia > Edge Sense.

    Ekran konfiguracji funkcji Edge Sense pojawi się także automatycznie po ściśnięciu po raz pierwszy dolnej części boków telefonu.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.
Po ukończeniu konfiguracji funkcji Edge Sense będzie ona działać w Trybie podstawowym, który umożliwia domyślnie uruchamianie aplikacji Aparat i wykonywanie zdjęć za pomocą gestu ściśnięcia telefonu. Patrz część Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense. Informacje na temat przypisywania gestu ściśnięcia do innego działania lub aplikacji można znaleźć w części Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu.

Funkcja Edge Sense może także działać w Trybie zaawansowanym, który zapewnia obsługę dwóch gestów ściśnięcia: krótkie ściśnięcie oraz ściśnięcie i przytrzymanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Włączanie trybu zaawansowanego.