HTC U12+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Vaš popis kontakata

Aplikacija Kontakti prikazuje popis svih kontakata koje ste pohranili na HTC U12+‍ kao i s internetskih računa na koje ste prijavljeni. Koristite aplikaciju Kontakti kako biste lakše komunicirali s ljudima koji su vam bitni.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
  Screen showing your phonebook with all your contacts listed.
 2. Na svojem popisu kontakata možete:
  • Pregledati svoj profil i urediti svoje kontaktne podatke.
  • Stvoriti, urediti, pronaći ili slati kontakte.
  • Dodirnuti fotografiju kontakta kako biste pronašli načine brzog kontaktiranja te osobe.
  • Vidjeti kad vam je kontakt poslao je nove poruke.
Savjet: Za uređivanje redoslijeda kontakata prema njihovom imenu ili prezimenu, dodirnite Menu icon > Postavke > Sortiraj kontakte prema.

Postavljanje vašeg profila

Spremite vaše osobne kontaktne podatke kako biste ih lako mogli poslati drugim ljudima.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Dodirnite Moj profil.
 3. Dodirnite Uredi moju posjetnicu.
 4. Unesite ili uredite ime i ostale informacije.
 5. Dodirnite Camera icon ili trenutnu fotografiju za promjenu fotografije vas kao kontakta.
 6. Dodirnite Done icon.

Filtriranje popisa kontakata

Ako je popis kontakata postao predug, možete odabrati s kojih računa treba prikazivati kontakte.
 1. Na kartici Kontakti dodirnite Imenik.
 2. Odaberite račune koji sadrže kontakte koje želite prikazati.
 3. Pritisnite .

Pronalaženje ljudi

Tražite kontakte spremljene na HTC U12+‍ ili u imeniku svoje tvrtke ako imate račun Exchange ActiveSync ili na društvenim mrežama na koje ste prijavljeni.
 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Na kartici Kontakti možete:
  • Pronaći ljude na svojem popisu kontakata. Dodirnite Search icon, unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude.
  • Pronaći ljude u imeniku svoje tvrtke. Dodirnite Search icon, unesite nekoliko prvih slova imena kontakta u polje Traži ljude i zatim dodirnite Pretraži kontakte u vašem Imeniku tvrtke.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?