HTC U12+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Premještanje aplikacije na ili s memorijske kartice

Kada imate vrlo malo prostora u memoriji telefona, preuzetu aplikaciju i njezine podatke možete premjestiti na memorijsku karticu ako je ona postavljena kao unutarnja memorija.

Ako morate ponovno formatirati memorijsku karticu, prije toga provjerite da ste sve aplikacije i njihove podatke prebacili na memoriju telefona.

Važno: Unaprijed instalirane aplikacije nije moguće premjestiti. Neke aplikacije trećih proizvođača koje ste preuzeli i instalirali na memoriju telefona možda vam neće dopustiti prebacivanje na memorijsku karticu.
  1. Na zaslonu Početak povucite prema gore i dodirnite Postavke > Memorija.
  2. Dodirnite Unutarnja dijeljena memorija i zatim dodirnite Druge aplikacije ako želite premjestiti aplikaciju iz memorije telefona na memorijsku karticu.

    Ili dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite Aplikacije ako trebate premjestiti aplikaciju s memorijske kartice natrag u memoriju telefona.

  3. Dodirnite aplikaciju koju želite premjestiti.
  4. Dodirnite Promijeni i zatim dodirnite gdje je želite premjestiti.
  5. Dodirnite Premjesti.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?