HTC U12+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Spajanje informacija o kontaktu

Uklonite dvostruke unose tako što ćete spojiti informacije o kontaktima iz raznih izvora, kao što su računi društvenih mreža, u jedan zapis.

Prihvaćanje prijedloga spajanja kontakata

Ako HTC U12+‍ pronađe kontakte koji se mogu spojiti, vidjet ćete obavijest o spajanju kada otvorite aplikaciju Kontakti.

 1. Na početnom zaslonu povucite prema gore, pronađite i dodirnite Kontakti.
 2. Na kartici Kontakti dodirnite obavijest Prijedlog za spajanje kontakata kad je dostupna. Prikazat će se popis kontakata koji su predloženi za spajanje.
 3. Dodirnite Linked contact indicator pokraj kontakta koji želite spojiti. U suprotnom, dodirnite Unlinked contact indicator za odbacivanje prijedloga spajanja.
Savjet: Ako ne želite primati obavijesti o prijedlozima za spajanje kontakata, na kartici Kontakti dodirnite Menu icon > Postavke. Uklonite oznaku kod Predloži spajanje kontakata.

Ručno spajanje informacija o kontaktu

 1. Na kartici Kontakti dodirnite ime kontakta (ne ikonu ili fotografiju) koji želite spojiti.
 2. Dodirnite Menu icon > Poveži.
 3. Moguće je:
  • U Predloži povezivanje povežite kontakt s računom.
  • U Dodaj kontakt dodirnite jednu od mogućnosti za povezivanje s drugim kontaktom.

Prekid veze

 1. Na kartici Kontakti dodirnite ime kontakta (ne ikonu ili fotografiju) čiju vezu želite prekinuti.
 2. Dodirnite Menu icon > Poveži.
 3. U dijelu Povezani kontakti dodirnite Linked contact indicator pokraj računa za prekid veze.
 4. Dodirnite Gotovo.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?