HTC U12+‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Optimizacija potrošnje baterije za aplikacije

Kada imate uključene veze poput Wi‍-Fi dok se telefon nalazi u stanju mirovanja, neke aplikacije i dalje mogu nastaviti trošiti bateriju. Počevši od Android 6.0 optimizacija potrošnje baterije zadano je omogućena za sve aplikacije što pomaže u produljenju vremena trajanja baterije u stanju mirovanja kad ne koristite telefon.

Telefon bi trebao mirovati neko vrijeme kako bi se pokrenula opcija optimizacije potrošnje baterije.

Isključivanje optimizacije potrošnje baterije u aplikacijama

Ako postoje aplikacije u kojima ne želite omogućiti optimizaciju potrošnje baterije, u tim aplikacijama možete isključiti tu značajku.
  1. Na zaslonu Početak povucite prema gore, pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti > Napredno > Poseban pristup aplikaciji.
  3. Dodirnite Optimizacija baterije.
  4. Dodirnite Nije optimizirano > Sve aplikacije kako biste vidjeli cjeloviti popis aplikacija.
  5. Kako biste isključili optimizaciju baterije u aplikaciji, dodirnite naziv aplikacije i zatim dodirnite Ne optimiziraj > Gotovo.

    Ponovite postupak za isključivanje optimizacije u drugim aplikacijama.

Kako biste postavili filtar za pregled aplikacija koje imaju onemogućenu optimizaciju baterije, dodirnite Sve aplikacije > Nije optimizirano.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?